Friday, May 14, 2010

Urbane grønne lunger: Vertikale hager

Jeg ser for meg fremtidens byer som moderne jungeler. Og i dag er det virkelig ingen motsettning mellom by og natur. Med dagens teknologi og naturens utrolige tilpassnings dyktighet og selvfølgelig menneskets kreativitet..(eller om det er den universielle kreativiteten kanalisert gjennom mennesket..) kan byen kanskje en dag bli en ny slags grønn lunge på jorden.

No comments:

Post a Comment